BBM Regios
icons

Goed om te weten

  • De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wat er wordt gezegd, blijft tussen u en de buurtbemiddelaars

  • Pas als u dat wilt, nemen we ook contact op met de buurtbewoners om wie het gaat

  • Buurtbemiddeling kan u helpen om weer met uw buren of buurtbewoners te praten, een goede oplossing te bedenken en duidelijke afspraken te maken

  • Het is belangrijk dat u wilt meedenken over een manier om er samen uit te komen

  • Het doel is dat iedereen ‘normaal’ met elkaar kan omgaan en dat mensen rekening houden met elkaar

  • Coaching een extra dienst is van Buurtbemiddeling. Coaching bij Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door vrijwilligers/bemiddelaars die een coachingstraining hebben gevolgd. Voor meer informatie download hier de flyer coaching

  • Buurtbemiddeling is gratis

Buurtbemiddeling Rheden, Rozendaal en Doesburg|Roermondsplein 20|Postbus 222, 6800 AE Arnhem|T 026 312 78 05|buurtbemiddelingrrd@rijnstad.nl


Dit project is onderdeel van Rijnstad

Ontwerp: Buronazessen|Realisatie: Relay